สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 200 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยนาท

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 200 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยนาท


641014_02.jpg

      วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท นำคณะสงฆ์ กัลยาณมิตรจัหวัดชัยนาท และผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 200 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านดักคะนน หมู่ที่ 3 และบ้านท่าหาด หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน คอยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


641014_04.jpg

       ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และ ตาก รวม 7,300 ชุด


641014_03.jpg

641014_01.jpg