สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพ 700 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพ 700 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ


641014_09.jpg

     วันนี้ (7 ต.ค. 64) ที่ครัวมหาทานบารมี 71 ปี ฯ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 700 ชุด โดยมีประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือในพื้นที่ต่อไป

       โดยจังหวัดชัยภูมิเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หนักสุดในรอบกว่า 50 ปี จังหวัดต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมทั้ง 16 อำเภอ มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 200,000 ไร่ เฉพาะนาข้าวเสียหายประมาณ 140,000 ไร่ ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 108 ตำบล 1,169 หมู่บ้าน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 25 ชุมชน รวมกว่า 20,000 กว่าครอบครัว และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกน้ำท่วมที่ผ่านมารวมแล้ว 11 คน แม้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ ได้แก่อำเภอคอนสวรรค์ และผู้มีบ้านเรือนริมน้ำชี ยังต้องเฝ้าระวัง

       ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี รวม 10,800 ชุด