สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 800 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอนแก่น

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 800 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอนแก่น

641014_24.jpg

         วันที่ 9 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ป.ธ.9 ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น พระจันดี จิตฺตชโย ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทอง นำคณะสงฆ์ กัลยาณมิตร คุณครูอาสาจังหวัดขอนแก่น วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 800 ครัวเรือน ให้แก่วัด ประชาชน นักเรียน  อำเภอบ้านไผ่ อําเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น จากสถานการณ์แม่น้ำชีไหลท่วมเรือนประชาชนส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ แทนการเดินลุยน้ำ วัดระดับน้ำบริเวณแยกบ้านโนนสะอาด อำเภอชนบท และแวงใหญ่ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร แยกบ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัจฉาคีรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร แยกบ้านโพธิ์ไชย อำเภอมัจฉาคีรี และโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร

          ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 8 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี รวม 11,800 ชุด

641014_23.jpg

641014_25.jpg

641014_26.jpg