สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครสวรรค์

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครสวรรค์

641014_30.jpg

         วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. พระยงยุทธ ฐานสโร ประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์นำคณะสงฆ์ กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่ประชาชน ในเขตอำเภอท่าตะโก อำเภอเมือง อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ครัวเรือน ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ เริ่มมีระดับน้ำลดลง ใกล้จะกลับไปสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ

                ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 8 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี รวม 11,800 ชุด

641014_29.jpg

641014_28.jpg

641014_27.jpg