สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี 310 ครัวเรือน

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี 310 ครัวเรือน


641018_03.jpg

       วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15.00 น. พระมหาอภิเชษฐ์ มุทุจิตฺโต นำคณะสงฆ์ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI และกัลยาณมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 หลังคาเรือน สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล


641018_04.jpg

       ด้านพระสถาปัตย์ สุรพนฺโธ หัวหน้าศูนย์ศูนย์ธรรมอุทยานบ้านแป้ง นำคณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นแจกถุงยังชีพ หมู่ที่ 3 และบ้านหัววน หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 210 ครอบครัว โดยได้รับความช่วยเหลือจากร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีคอยอำนวยความสะดวก ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี 


641018_02.jpg

        ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 13 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี รวม 12,300 ชุด


641018_01.jpg