ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรม Academy of Life ใจกลางธรรมชาติ

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2554


ความบริสุทธิ์..เกิดขึ้นได้ เมื่อใจเราหยุดนิ่ง

 

Academy of Life ...Size M

 

เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
คือ การทำความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ
ความบริสุทธิ์นั้นจะบังเกิดขึ้นได้ ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่ง


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ขอเรียนเชิญผู้รักการปฏิบัติธรรมทุกท่าน
ร่วมกันปฏิบัติธรรมในโครงการ Academy of Life size M
ณ Hillside Country Homegoft & Resort  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ท่ามกลางธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ เย็นสบาย
ใกล้ชิดติดภูเขา ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเดินทางได้โดย มีรถตู้รับส่งที่โถงช้างสำนักงานใหญ่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085-131-7777
หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย