ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Smart camp โครงการภาษาอังกฤษดีๆ ที่ไม่ควรพลาด

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2554


"เปิดประตูสู่โลกกว้าง จุดประกายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  สู่ความเป็นผู้นำสันติภาพรุ่นใหม่ของโลก"

 

 

Smart Camp.. โครงการอบรมภาษาอังกฤษดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด!!

 

รุ่นที่ 1  :  17 - 19  มิถุนายน  2554
รุ่นที่ 2  :  14 - 17  กรกฎาคม  2554
รุ่นที่ 3  :  19 - 21  สิงหาคม  2554

 

 ถ้าคุณเป็นคนหนุ่มสาว ที่ปรารถนาจะเรียนรู้โลกกว้าง และต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่า
Smart Camp โครงการสำหรับหนุ่มสาวนักกิจกรรมรุ่นใหม่อาจเป็นโอกาสที่สมบูรณ์ของคุณ
 

 

โครงการสำหรับนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ที่ต้องการเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์และมีคุณค่า ด้วยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมๆ ไปกับการได้เรียนรู้โลกกว้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานขยายสันติสุขแก่ชาวโลก ร่วมอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน
 
อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ เช่นนี้ผ่านไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ที่  inspirationcamp@hotmail.com หรือ โทร. 083-540-7910, 089-490-5918
เพราะคุณคืออนาคตของโลก

 

 

โครงการ Smart camp จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ ที่ต้องการฝึกฝนศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้สามารถทำงานนานาชาติได้ในอนาคต โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแม่บทในการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนรุ่นใหม่ ในยุคเปลี่ยนแปลงโลก หรือ Change the World ต่อไป


คุณสมบัติผู้สมัคร
      >>   อายุ 20 – 30 ปี
      >>   กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆ
      >>   สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดี หรือสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
      >>   สนใจทำกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น กิจกรรมชมรม / คณะ /
              ค่ายกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
      >>   หมายเหตุ ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคชัก ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับจิตประสาท
              เนื่องจากเป็นข้อห้ามในการปฏิบัติสมาธิ

ข้อปฏิบัติในการอบรม
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการอบรมสมาธิ การรักษาศีล 8 ตะช่วยให้เกิดความเรียบร้อยระหว่างผู้เข้าอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม
      >>   รักษาศีล 8 โดยครบถ้วน ตลอดระยะเวลาการอบรม
      >>   แต่งกายชุดเรียบร้อย สุภาพ สีอ่อน ไม่มีลาย
              - เสื้อ : สีอ่อน ควรเป็นเสื้อขาว คอเสื้อไม่ลึก เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลาย เป็นเสื้อมีแขน ไม่ใช่เสื้อแขนกุด
              - กางเกง : กางเกงขายาวสีสุภาพ
      >>   หากมีชุดอุบาสก ชุดอาสิกา หรือชุดขาว (เสื้อและกางเกง) กรุณานำมา 1 ชุด
      >>   ควรเตรียมเสื้อผ้ามาให้เพียงพอต่อเนื่องตลอดการอบรม

สิ่งที่ควรนำมาในการอบรม
      >>   สมุดบันทึก
      >>   ปากกา / ดินสอ
      >>   ยาประจำตัว (ถ้ามี)
      >>   ไม่ควรนำของมีค่าเข้าในการอบรม (ทรัพย์สินส่วนตัวให้เก็บติดตัวตลอดเวลา)

ข้อห้ามในการอบรม / สิ่งที่ห้ามนำมาในการอบรม
      >>   ห้ามนำของมึนเมา เช่น สุราเมรัย สิ่งเสพติด อาวุธทุกชนิด สื่อหรือรูปอนาจารทุกประเภท

การรับสมัคร  สมัครโดยตรง ได้ที่
      >>   พี่มัช โทร. 083-540-5780 สำนักศรัทธาภิบาล
      >>   พี่ปั๊ม โทร. 080-259-8699 สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
      >>   Email: inspirationcamp@hotmail.com

สถานที่อบรม
      >>   POP House เลขที่ 50 หมู่บ้านตะวันธรรม ต.คลองสอง จ.ปทุมธานี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      >>   โทร. 083-540-5780, 080-259-8699, inspirationcamp@hotmail.com