ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 12,600 รูป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2554


รวมพลังชาวพุทธเป็นกำลังใจแด่พุทธบุตร4จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 ตักบาตรพระ 12,600 รูปนานาชาติ ปีที่ 11 ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ใจกลางนครหาดใหญ่ เมืองหลวงของภาคใต้

ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้
 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ3  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สมาคมบัณฑิตรัตน์ หรือ ผู้ประสานงานภาคที่สังกัด
โทร.   087-591-3335,    081-651-9380,
         089-812-0574,    081-542-6942,
         081-598-6963,    081-307-4649,
         081-550-7271,    081-447-0622 

 
จัดโดย
สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
และเครือข่ายกัลยาณมิตรทั่วประเทศ
 
 
 

ตักบาตร..สืบสานประเพณี แสดงความเข้มแข็งของพุทธบริษัทสี่
 
 
 
อานิสงส์การตักบาตรพระในครั้งนี้
1.  ทำให้ได้เกิดในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2.  ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3.  ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4.  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจ ของคนหมู่มาก
5.  คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6.  ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7.  ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8.  เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9.  บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล