ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนและมอบของขวัญให้เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2555เชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจดี สร้างความปรับใจให้เหล่าเด็กดี V-Star ครั้งที่ 6

 

 

เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
คือ ผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ศีลธรรมหวนกลับคืนมาเจริญรุ่งเรือง
ในผืนแผ่นดินไทยและโลกใบนี้ให้เป็นโลกแห่งสันติสุขอย่างแท้จริง


มาร่วมสร้างความประทับใจแก่เหล่าเด็กดี V-Star
ในวันรวมพลังเด็ก V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6 Change the World รวมพลคนเปลี่ยนโลก
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 นี้ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
 
 
กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ จำนวน 60,000 ทุน และของขวัญมาตรฐาน
มอบให้เด็กดี V-Star ทุกคน ณ จุดลงทะเบียน

- ทำบุญเข้าระบบรับบริจาค ชื่อกองทุน "กองทุนการศึกษา และของขวัญผู้ใหญ่ใจดี"
- วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่ห้องขันติ สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย
- วันอาทิตย์ ที่บูธชมรมพุทธศาสตร์สากล เสาโอ 9 สภาธรรมกายสากล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ผู้ประสานงานภาค หรือโทร. 083-540-6331, 083-540-6332
 
ร่วมมอบของขวัญและของรางวัลให้แก่เด็กดี V-Star
ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเด็กดี V-Star ด้วยการนำของขวัญ เช่น สมุด ปากกา กระติกน้ำ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา มาแจกให้กับเด็ก ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หรือ โทร. 083-540-6331, 083-540-6332
 
ออกร้านอาหาร น้ำดื่ม ขนม
- สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคด โทร. 082-790-7008
- ลานจอดรถ โทร. 083-540-6612
 
ร่วมรับบุญ รับ – ส่ง เด็กดี V-Star (ไปยังลานจอด)
ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีที่มียานพาหนะดังนี้
คือ รถกระบะ รถสองแถวใหญ่ รถสองแถวเล็ก รถจักรยานยนต์
ขอเชิญร่วมรับบุญพิเศษ รับส่งเด็กดี V-Star

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อนุกรรมการส่งกลับประทับใจ
หรือ โทร. 089-994-5737, 080-598-2072

ร่วมออกร้านน้ำหวานเย็นชื่นใจ เพื่อส่งกลับเด็กดี V-Star
ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดี ออกร้านน้ำหวานเย็นชื่นใจ เพื่อส่งกลับเด็กดี V-Star ที่ลานจอดรถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 085-374-1735, 083-540-6612