ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม สมาธิแก้วรุ่นพิเศษ รุ่น 13

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2555


สมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 13 อบรมวันที่ 19 ก.พ. - 3 มี.ค. 55

 

 

สมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ
Special Session for Body and Mind

สุนทรียภาพแห่งชีวิต ที่ร่างกายและจิตใจ เป็นไปตามครรลองของสมาธิ
ทุกอณูของวันเวลา ...ที่นี่ สมาธิแก้ว

ถึงเวลาหยุด ถึงเวลานิ่ง ถึงเวลาแล้ว ...ที่นี่ กับสมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 13


เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
อบรมระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2555


คุณสมบัติ
>>  ชายจริง หญิงแท้
>>  อายุระหว่าง 25 – 50 ปี
>>  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
>>  มีใจรักในการปฏิบัติธรรม
>>  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
>>  ไม่เป็นโรคติดต่อ
>>  สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

สนใจสมัครและสัมภาษณ์ ได้ที่
เสา M8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทร. 087-502-1313
088-154-7037
02-831-1820-3