ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญน้องๆมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการ Intensive Tutor Camp วันที่ 18 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2555


        โครงการ Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์       

 

 

ปิดเทอมนี้ ขอเชิญน้องๆ มัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ...

"Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์"

โดยมีวิชาที่เปิดสอนคือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
พร้อมทั้งมีกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้น้องๆ เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี
อาทิ ปฏิบัติธรรม ตักบาตร แนะแนวการศึกษา ทัศนศึกษา

จัดอบรม ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์คมนาคม วัดพระธรรมกาย โทร. 02-831-2130 – 2
084-674-4317,  080-177-0320,  083-918-4446