ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทาท รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป รุ่นที่ 6

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2555


โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา รุ่น 6ขอเชิญชายแท้อายุระหว่าง 20-50 ปี สุขภาพแข็งแรง
เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท ในโครงการ...

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงพระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปรุ่นที่ 6

เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ติดต่อได้ที่ เสา M7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
วันจันทร์ - วันสาร์ ติดต่อได้ ณ วิหารคด คอร์ 5 ชั้นลอย

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 081-416-3823, 085-347-2218 และ 090-645-1988


*********************************************************************************

กำหนดการ พิธีบรรพชา โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงพระธรรมทายาทเข้าพรรษา 1 แสนรูป ครั้งที่ 6

06.15 น.     พิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
10.10 น.     พิธีถวายบาตรและเครื่องไทยธรรม ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

และขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทเข้าพรรษา 1 แสนรูป ครั้งที่ 6
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 085-347-2218