ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

7 บิ๊กบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาที่ทุกคนไม่ควรพลาด วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2555

 

วันมหาประวัติศาสตร์
วันแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครบรอบ 2,600 ปี
วันที่พุทธบริษัทสี่ จะได้น้อมรำลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบรมครูผู้เป็นศาสดาเอกของโลก


ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ 7 บุญ ประวัติศาสตร์ ในโอกาสฉลองพุทธชยันตี
ในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

1.   เวลา 06.00 น.    พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร กว่า 1,000 รูป ณ สภาธรรมกายสากล บริเวณทางเข้า 5

2.   เวลา 09.00 น.    พิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชา


3.   เวลา 11.00 น.    พิธีถวายกองทุนเสริมสร้างหลังคาสภาธรรมกายสากล
                                  เนื่องจากถูกพายุพัดทำให้สภาหลังคาเสียหายเป็นจำนวนมาก


4.   เวลา 13.30 น.    พิธีสักการะมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์ฯ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
                                   เพื่อระลึกนึกถึงคุณท่าน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก


5.   เวลา 14.45 น.    พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

6.   เวลา 15.30 น.    พิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์ฯ ไปประดิษฐาน
                                   ภายในมหาวิหารคุณยายอาจารย์
ทั้งนี้ ลูกหลานคุณยายทุกท่าน จะได้พร้อมใจกัน
                                   ร่วมอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุจากห้องแก้วสารพัดนึกไปประดิษฐาน
                                   ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ ด้วยการถือสายศีล

7.    เวลา 19.00 น.   พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ รอบอุโบสถ วัดพระธรรมกาย