ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 3, 6 และ 9 ประโยค และผู้สอบไล่ได้บาลึศึกษา 3 ประโยค ของสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย พ.ศ. 2555

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2555

พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 3 6 9 ประโยค บาลีศึกษา
       พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 3, 6 และ 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย     

 

 

เพชร คือ สุดยอดอัญมณี
บาลี คือ สุดยอดภาษา

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมมุทิตาจิต
แสดงความยินดี ในพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 3, 6, และ 9 ประโยค และผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา 3 ประโยค
ของสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

อย่าพลาดมาร่วมมุทิตาและให้กำลังใจแด่พระมหาเปรียญ สามเณรเปรียญ และผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา 3 ประโยคทุกท่านนะคะ เพราะกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้ในวันนี้ คือพลังในการศึกษาบาลีในวันหน้า

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

กำหนดการ พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.3 ,6, 9 และ บ.ศ.3

วันอาทิตย์ ที่ 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2555   พิธีเริ่มเวลา 13.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 

- พิธีกรกล่าวเกริ่นนาเข้าสู่พิธีมุทิตาสักการะ

- ริ้วขบวนอัญเชิญปริญญาบัตร–พัดยศ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

- คณะพระภิกษุ–สามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6, 9 ประโยค และบาลีศึกษา 3 เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

- คณะผู้สอบผ่านเข้ารับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ตามลาดับ

- พระภิกษุ–สามเณรทุกรูป เจริญชัยมงคลคาถา

- พระภิกษุ–สามเณรและบาลีศึกษาผู้สอบผ่านถ่ายภาพร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

- พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้โอวาท

- เสร็จพิธี