ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตร Freshy 1,260 รูป วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2555

หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 

ตักบาตรเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เนื่่องในวาระโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างมหาทาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


ในพิธีตักบาตร Freshy แด่พระภิกษุสามเณร 1,260 รูป
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น.
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
081-994-0726,  085-963-3035,  081-616-3193,  081-669-3621

จัดโดย
ชมรมพุทธศาสตร์  ชมรมพัฒนาศักยภาพ R&DTC องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี