ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ทอดผ้าปาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี 2,600 กองบุญ ณ ศูนย์อบรม จ.ชลบุรี

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2555

ทอดผ้าป่าชลบุรีทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี 2,600 กองบุญ ณ ศูนย์อบรม จังหวัดชลบุรี
 

 

ณ ศูนย์อบรมจังหวัดชบุบรี.. ที่แห่งนี้ จะมีส่วนในการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม


นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา
"...อบรมทั้งนักเรียน ทั้งครู ทั้งเยาวชน ทั้งประชาชนทั่วไป ก็สามารถที่จะเข้าศูนย์อบรมนี้ได้.."

กัลฯ สำรวย หนูทอง สารวัตรกำนัน ต.หนองขาม
"...พระหรือเณรได้มาบวช หรือว่าญาติโยมได้มาใช้เมื่อไหร่ เราก็ได้ผลบุญตรงนี้ตลอด..."ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี 2,600 กองบุญ

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์อบรมจังหวัดชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์  083-540-7147,  083-540-5572

หรือทุกวันอาทิตย์ เสา P10 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี