ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการรักธรรมะและพระภายใน ต้อนรับปีใหม่ 2556

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2555

นั่งสมาธิ รักธรรมะและพระภายใน

 

 

โครงการรักธรรมะและพระภายใน ต้อนรับปีใหม่ 2556

ขอเชิญผู้มีบุญสั่งสมความดีช่วงต้อนรับปีใหม่ และตามระลึกนึกถึงบุญ
กับโครงการรักธรรมะและพระภายใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556


ตลอดทั้งโครงการ ผุู้เข้าร่วมโครงการจะมีสมุดบันทึกการทำความดี  อาทิ การสวดมนต์ รักษาศีล
นั่งสมาธิ ฟังธรรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตามระลึกนึกถึงบุญทุกวัน


สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้
ทุกวันอาทิตย์ที่ เสา โอ 28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


หรือ โทรศัพท์ 087-077-2123  และ  087-502-6664


เพื่อช่วงปีใหม่นี้ จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความสมหวังของคุณ