ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

แผนที่รายวัน ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ฯ ปีที่ 2 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2556

แผนที่รายวัน ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556 ระยะทาง 21.96 กิโลเมตร

โรงเรียนไทรน้อย - อบต.พิมลราช - วัดบางรักใหญ่ 09.00 น.               ออกเดินทาง จาก โรงเรียนไทรน้อย หมู่ที่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
12.00 - 13.00 น.   พักระหว่างทาง ณ อบต.พิมลราช ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

16.35 น.                ถึงจุดพักค้าง ณ วัดบางรักใหญ่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 

แผนที่ธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 2 2556 ดาวรวย