ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2556

 

 

บวช คือ คำตอบสุดท้าย ของลูกผู้ชาย ที่ต้องการทดแทนคุณ

 

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

กำหนดการ วันที่
ระยะเวลาอบรม 11 มีนาคม - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (รวม 53 วัน)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
เริ่มอบรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
บรรพชา 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธรรมกาย
อุปสมบท 21 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2556
ร่วมงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธรรมกาย
เดินธุดงค์ 24 - 28 เมษายน พ.ศ. 2556
ปิดการอบรม 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คุณสมบัติ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

สมัครบวช และสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์ 02-831-1234,  087-707-7771-3,
www.dmycenter.com, www.dmc.tv


คุณสมบัติของผู้สมัครบวช

1.  เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. 
สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
3. 
เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
4.  เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
5. 
สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
6. 
ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ หรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
7. 
ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
8. 
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม


ของใช้ในการอบรม

1.  ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ๑ ผืน ถุงเท้ากันหนาวสีเหลืองหรือน้ำตาล 2 คู่
2.  ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด
3.  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
4.  เสื้่อกันหนาว 1 ตัว หรือตามสภาพความหนาวของอากาศ
5.  ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
6.  กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำหรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัวสีเหลือ
7.  ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทาแก้ปวดขา ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
8.  มีดโกนหนวด พร้อมใบมีดโกน อย่างน้อย 6 ใบ
9.  รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่ และถุงเท้าสีน้ำตาล 2 คู่
10. ร่มกันแดดกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาล สีน้ำเงินหลักฐานการสมัครบวช

1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. 
สำเนาบัตรนักเรียน, หนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียน)


อานิสงส์การบวช

1.  บุญกุศลจากการบวช สามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่
     ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้
2.  สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็น่สวนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้
3.  ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
4.  ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด
5.  หากไม่บรรุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจกาการบวช ย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้
     เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อๆ ไป และยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงา
     พระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป
6.  ผลบุญอันมหาศาลจกาการบวช จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังจะส่งผล จากหนักให้เป็นเบา
     จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
7.  บุญกุศลอันมหาศาลนี้ จะช่วยส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยพลิกวิกฤตของชีวิต
     ให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย
8.  เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทสี่ ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วน
     มีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม
     ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย และสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญ
     ในอนาคตอย่างรวดเร็ว
9.  เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วผืนแผ่นดินไทย
10. เป็นการสถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน