ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครโครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่น 6

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2556

 

โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก   รุ่นที่ 6    (Volunteer for Morallity)


รับสมัครผู้เข้าอบรมบัณฑิตอาสาฯ รุ่นที่ 6
อบรมระหว่างวันที่  19 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รับสมัคร ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์ 082-790-7029,  087-502-6665,  081-711-3036

 

คุณสมบัติ

1.  จบปริญญาตรี
2.  ชายจริง หญิงแท้ สถานภาพโสด  อายุ 33 ปี
3.  รักการฝึกฝนอบรมตนเอง
4.  สามารถรักษาศีล 8 ได้
5.  สุขภาพแข็งแรง


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล