ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือยิ่งหยุด ยิ่งเร็ว ยิ่งง่ายมาก

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2556

ยิ่งหยุด ยิ่งเร็ว ยิ่งง่ายมาก นำนั่งสมาธิ

 


เรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก"
(เป็นหนังสือที่รวบรวมโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม) เนื่องในวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ.2556 

หมดเขตส่งรายชื่อจารึกวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

ส่งรายชื่อจารึกและร่วมบุญได้ที่ พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ โทรศัพท์ 082-450-5810, 086-866-6007
E-mail : [email protected]  

 

สามารถร่วมบุญตามศรัทธา หรือเป็นแบบกองทุน มีทั้งสิ้น 4 กองทุน ดังนี้
กองทุน               ได้รับหนังสือ 1 เล่ม
อุปถัมภ์               ได้รับหนังสือ 3 เล่ม
กิตติมศักดิ์           ได้รับหนังสือ 5 เล่ม พร้อมภาพประกอบในหนังสือ (ซึ่งเป็นภาพพิมพ์ลงบนกระดาษอย่างดี) 1 ภาพ
กิตติมศักดิ์พิเศษ   ได้รับหนังสือ 15 เล่ม พร้อมภาพประกอบในหนังสือ (ซึ่งเป็นภาพพิมพ์ลงบนกระดาษอย่างดี) 3 ภาพ