ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่11

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2556

      กำหนดการพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่11

(ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน2556 วันพระเเรม14 ค่ำ เดือน 11)

กำหนดการ

10:20 . พร้อมกันที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

10:30 . คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะสงฆ์

   - พิธีกรอาราธนาศีล / พิธีกร

     อาราธนาธรรม          

   - คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

   - พิธีทอดผ้าบังสุกุล

   - คณะสงฆ์รับและพิจารณาผ้า

 บังสุกุล

   - พิธีกล่าวคำถวายมะตะกะ

     ภัตตาหาร (ปุพพเปตพลี)

   - เจ้าภาพประเคนภัตตาหารเพล

12:00 . เจ้าภาพถวายไทยธรรม

   - คณะสงฆ์ให้พร

12:15 . เสร็จพิธี