ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรนครราชสีมา พระ 12,357 รูป 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2557

ตักบาตรนครราชสีมา
 

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ 12,357 รูป

ตักบาตรนครราชสีมา โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

 

      ฉลองครบครบ 357 ปี เมืองนครราชสีมา ตักบาตรพระ 12,357 รูป วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 06.00 - 08.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

กำหนดการ

06.00 น. คณะสงฆ์มาถึงพื้นที่ สาธุชนพร้อมในพื้นที่

06.45 น. ประธานฆราวาสเปิดงาน / จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

07.00 น. พิธีอาราธนาศ๊ล 5 และถวายสังฆทาน ประธานบุญพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรม คณะสงฆ์ให้พร

07.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร

08.00 น. เสร็จพิธี

 

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง

- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย

- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก

- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค   หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล

- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน

- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

 

ภาพพระรอรับตักบาตร

 

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ

    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก

    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ

    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก

    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป

    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม

    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

แผนที่แสดงพื้นที่ตักบาตร

 

สอบถามรายละเอียดและร่วมบุญได้ที่ 081-547-1449, 089-699-7362, 081-919-6590