ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 12

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2557

 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 12

International Dhammadayada Ordination

Program2014 Schedule


April 5th - May 4th, 2014 and
uly 6th - August 4th, 2014


พิธีตัดปอยผม 10 เมษายน พ.ศ.2557

 

 

       สำนักต่างประเทศธรรมทายาทนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 400 คน จากกว่า 35ประเทศทั่วโลก แต่ละประเทสมีผู้เข้าร่วมสนใจโครงการอุปสมบท และอยู่ต่อเพื่อศึกษาสาธุชน ทั้งหลายที่เห็นชาวต่างตื่นตัว เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีธรรทายาทนานาชาติที่ศึกษาธรรมะที่วัดพระธรรมกายจำนวนกว่า 30 รูป จาก 20 ประเทศ (กัมพูชา, จีน,สาธารณรัฐคองโก, ไต้หวัน,เนปาล, เบลเยี่ยม, บังกลาเทศ, มองโกเลีย, พม่า, ลาว, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, ศรีลังกา, อเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์,อังกฤษ, ออสเตรเลีย, อิตาลี, อินเดีย)

 

    เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายขององค์ประธานในการขยายโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นธรรมทายาท เพื่อมาศึกษาธรรมะ เรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องฝึกสมาธิ(Meditation)(Meditation)และวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธีมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาทางกองอบรมธรรมายาทนานาชาติ สำนักต่างประเทศ จึงจัดให้มีโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติขึ้นเป็นประจำเกือบทุกเดือน เพื่อเร่งสร้างศาสนทายาทที่จะไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากล

  


    ธรรมทายาทนานาชาติสามารถอยู่ต่อหลังจากการอบรม (หากผ่านการประเมิน) และเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ปรับระดับการศึกษาพื้นฐาน ฝึกสวดมนต์ เรียนธรรมะและศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่ไปกับการฝึกตัวอย่างเข้มข้น  ผ่านบทฝึกพระแท้ของทางวัด เพื่อจะได้บุคลากรศาสนาที่มีคุณภาพ เป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไป
  

 

 

คุณสมบัติ

 

1. เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20-55 ปี

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

3. สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อ

4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่รับประทานอาหารมังสวิรัติ

5. ไม่มีภาระที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ระหว่างการอบรม 

 


สิ่งที่ต้องเตรียม

 

1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. ค่าลงทะเบียน

4. ยาประจำดัว

 

 


 

การสมัคร
สมัครออนไลน์ได้ที่ : www.ordinationthai.org

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ กองอบรมอบรมธรรมทายาทนานาชาติ

สํานักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย หรือทุกวันอาทิตย์ สภาธรรมกายสากล

โทรศัพท์ : 081 - 448-3548 , 081 - 619-8708

Email : English@oridinationthai.org

 

 

 

 

 

 

IDOP – 70th Year Phrathepyanmahamuni Schedule


Training Period                                           5th April – 4th May 2014

Days                                                           30 Days

Languages                                                 ENG

Registration                                                5th April 2014

Hair Clipping Ceremony                             10th April 2014

Ordination Practice                                    13 – 16th April 2014

Ordination Rehearsal                                17th April 2014

Ordination Day                                          19th April 2014

Alms Offering For New Monk Celebration  20th April 2014

Meditation At Retreat Site                          23 – 3rd April 2014

Return To Dhammakaya Temple               2nd May 2014

Program End                                              4th May 2014

 

 

 


IDOP #12 Schedule


Training Period                6th July – 4th August 2014

Days                                30 Days

Languages                      ENG/CHI

Last day of Registration  1st July 2014

Registration                     6th July 2014

Hair Shaving Ceremony  10th July 2014

Ordination Day                19th July 2014

Program End                    4th August 2014