ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "รู้ทันชีวิต"

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2557

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "รู้ทันชีวิต" 

-------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "รู้ทันชีวิต" หนังสือที่รวบรวมแนวทางสร้างสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง พบกับสารพัดวิธีการพัฒนาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยหลักธรรม และคลายทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดด้วยโรคร้าย ร่วมแสวงหาหลักธรรมในการดำเนินชีวิต อย่างถูกหลัก รับมือกับ โรคร้ายโดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลานิสัย เพื่อสร้างสุขภาพให้ร่างกายพร้อมสร้างบารมีต่อไป โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ D.D., Ph.D. 

Dhamma for health 
รู้ทันชีวิต...พิชิดโรคร้ายด้วยธรรมะ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยในเส้นทางวัฏสงสาร

พิเศษ
สำหรับเจ้าภาพกองทุนจะได้รับหนังสือเป็นที่ระลึกและจะได้รับการประกาศรายชื่อในรายการทันโลก ทันธรรม

ประเภทกองทุน   รับหนังสือ ประกาศรายชื่อ
กิตติมศักดิ์พิเศษ 50 เล่ม 1 ปี (144 ครั้ง)
กิตติมศักดิ์ 10 เล่ม  6 เดือน (72 ครั้ง)
อุปถัมภ์ 5 เล่ม 3 เดือน (36 ครั้ง)
กองทุน 1 เล่ม 1 สัปดาห์ (3 ครั้ง)

                                             

ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ที่  - วันธรรมดา จุดรับบริจาค ณ ห้องขันติ สำนักงานใหญ่
                           
- วันอาทิตย์  จุดรับบริจาค สภาธรรมกายสากลทั้งสองฝั่งฃ

ส่งรายชื่อก่อน  วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 

:: รับหนังสือที่ระลึก  วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วันธรรมดา ห้องสมุดสถาบันธรรมชัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-8072-7273, 08-3547-4644 หรือที่ชมรมแทงตลอดในธรรม เสา N27  สภาธรรมกายสากล