ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญกราบสักการะองค์ต้นแบบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2557

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ากราบสักการะ

องค์ต้นแบบคุณยายอาจารย์มหาารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ผู้ให้ดำเนิดวัดพระธรรมกาย

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี