ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

International Loy Krathong ณ POP House หมู่บ้านตะวันธรรม

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2557

International Loy Krathong 
and Candle lighting to pay homage to the Buddha
 


ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ณ POP House หมู่บ้านตะวันธรรม คลองสอง ปทุมธานี เวลา 17.30 - 19.00 น.

กำหนดการลอยกระทงนานาชาติ

16.00-16.40 น.   สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
17.30 น.             การแสดงวัฒนธรรม
18.00 น.             - จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 
                          - ปฏิบัติธรรม
                          - พลุมหาสมบัติ
                          - อธิษฐานจิต
19.00 น.            เสร็จพิธี, ลอยกระทงธรรม
 
Schedule 
4.00-4.40 pm     Specia; chanting 
5.30 pm             Cultural show
6.00 pm             Candle Lighting to pay 
                          homage to the Buddha 
                          Meditation 
                          Special firework 
                          Resolution 
7.00 pm             Finishm Loy Krathong
                          All announcement is in Thai and English

แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ
     Please be in appropriate attire, preferable in white or light colors. Sleeveless, shorts, see through or revealing should not be worn. 

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานลอยกระทงนานาชาติ โทร. 086-088-3680, 084-742-0694, 089-826-5660 www.worldpeacelight.org 
 
สำหรับสาธุชนจากวัดพระธรรมกาย มีรถรับส่งฟรี จากโถงช้าง 15.30 - 19.30 น.  
Free shuttle service is available at reception area of Wat Phra Dhammakaya 3.30 pm - 7.30 pm