ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาเจดีย์ทัตตะชีโว เสาร์ที่ 6 ธ.ค.2557

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2557

   ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ 

ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตะชีโว 

และพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 

 

กำหนดการเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตะชีโว

08.00 น.   ถ่ายภาพหมู่พระธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

08.15 น.   พระดุธงค์อฐิษฐานจิต และสวดชยันโต ฯ 

08.30 น.   ออกเดินธุดงค์รอบเมืองกาญจนบุรี 

                 - ระยะทาง 6 กิโลเมตร (2ชั่วโมง)

10.30 น.   เดินธุดงค์ถึงโรงเรียนวิสุทธรังสี

                - ฉันปานะ / เข้าห้องน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว

11.45 น.   พระธุดงค์ขึ้นรถบัส

12.00 น.   เดินทางโดยรถบัสไปที่ดินข้างปั้มน้ำมันแก่งหลวง หน้าทางเข้าศูนย์อบรมจังหวัดกาญจนบุรี

12.30 น.   เดินทางถึงที่ดินข้างปั้มน้ำมันแก่งหลวง

13.00 น.   เดินธุดงค์ไปศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 

                - ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร (1 ชั่วโมง 15 นาที)

14.15 น.   เดินธุดงค์ถึงศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคเย็น    พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ "พระมหาเจดีย์ทัตตะชีโว"

16.00 น.   ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

16.15 น.   นั่งสมาธิ

16.30 น.   พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ "พระมหาเจดีย์ทัตตะชีโว"

17.00 น.   อฐิษฐานจิต

ภาคค่ำ     พิธีจุดประทีปและลอยโคมธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา

17.10 น.   นำนั่งสมาธิ

17.30 น.   กล่าวคำอฐิษฐานโคมประทีป

17.40 น.   พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

17.50 น.   พิธีลอยโคมธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

18.30 น.   กล่าวคำอฐิษฐานจิต / แผ่เมตตา / บูชาพระรัตนตรัย

18.45 น.   คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมลอยกระทงที่ท่าน้ำ

19.30 น.   เสร็จพิธี