ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน 315 วัด นครเชียงตุง วันที่ 29 พ.ย.2557

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2557

    มหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ใจกลาง 'นครเชียงตุง'
  รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 

      ขอเชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน 315 วัด และถวายภัตตาหารแต่พระภิกษุสามเณรกว่า 3,500 รูป ณ บริเวณวงเวียน 5 แยกวัดมหาเมี๊ยะมุนี  สอบถาม 087-504-8282, 081-819-2794 (ไทย) , 093-003-5036 (Myanmar) หรือเสา M7 แก้วภูธรภาคเหนือ

 

 

เมืองร้อยวัด นครเขมรัฐตุงคบุรี 3 วัน 2 คืน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 083-540-4800
                      วันที่ 28 เดินทางจาก อ.แม่สายสู่นครเชียงตุง 
                      วันที่ 29 ร่วมงานมหาสังฆทานและชมศิลปะวัฒนธรรมนครเชียงตุง 
                      วันที่ 30 เดินทางกลับสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมบุยท่านละ 6,000 บาท 
                             
สนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานและผ้าไตรจีวร ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์และร่วมบุญออกร้านอาหาร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 087-504-8282

 

 

"นครเชียงตุง"  เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู