ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการกิจกรรมพิเศษอนุสรณ์สถาน 4 แห่ง

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2558

     กำหนดการกิจกรรมพิเศษอนุสรณ์สถาน 4 แห่ง

 

พฤหัสฯ 8 ม.ค. 58 โลตัสแลนด์
ศุกร์ 9 ม.ค. 58 วัดสองพี่น้อง
พฤหัสฯ 15 ม.ค. 58  วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง
จันทร์ 19 ม.ค. 58 วัดบางปลา
 
กำหนดการ

16.30 น.   พระธรรมทายาทเข้าประจำพื้นที่
17.00 น.   พระธรรมทายาทสวดมนต์ / นั่งสมาธิ(Meditation)
17.30 น.   ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี
               ประธานฆราวาส.ถึงศูนย์กลางพิธี
17.40 น.  ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
17.50 น. ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
18.00 น. ประธานสงฆ์สัมโมทนียกถา
18.20 น. พิธีจุดประทีป
                - ประธานสงฆ์นำกล่าวถวายประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี
                - จุดโคมลาน
                - ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ
                - ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา
                - จุดพลุ
19.00 น.     ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
19.30 น.     ลอยกระทง