ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายชี้แจง "ข้อกล่าวต่างๆ ยุติแล้ว"

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2558

     วัดพระธรรมกายชี้แจง "ข้อกล่าวต่างๆ ยุติแล้ว"

 

 จากกรณีข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ วัดพระธรรมกาย ขอยืนยันว่า "ข้อกล่าวหาต่างๆ ยุติแล้ว"
     จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้วย


                                                                                                                                  พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส
                                                                                                                 สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

                                                          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 02-831-1720 ถึง 3 ,โทรสาร 02-831-1722