ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีมุทิตาสักการะ ๖๔ ปีทอง พระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญโญ)

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2558

พิธีมุทิตาสักการะ ๖๔ ปีทอง
พระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญโญ)

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ๖๔ ปีทอง พระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญโญ)
น้อมถวายบูชาธรรม ในวาระคล้ายวันเกิด วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 
ร่วมมุทิตาด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 
สอบถามโทร. 02-831-1000