ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการเขียนข่าวให้เป็นข่าว Season 3

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2558

โครงการเขียนข่าวให้เป็นข่าว Season 3

อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น การเขียนข่าว
การสร้างกระแสใน social ผ่าน hashtag

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2558

 

อย่ารอให้ใครสร้างกระแส หากเราสร้างเองได้ อบรมวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ชั้นลอย วิหารคด คอร์ 4  
อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น การเขียนข่าว และการสร้างกระแสใน social ผ่าน hashtag
 
สอบถามข้อมูลที่ 095-996-4344 หรือ line ID: gdmcnews

      อย่าพลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่งานพระศาสนา เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟน วันเดียวที่คุณจะได้รู้เทคนิค
การถ่ายภาพและเขียนข่าวเพื่องานพระศาสนา พร้อมลงมือปฏิบัติจริง!!!