ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการ “โพสต์ภาพหรือข้อความ ดูหมิ่น ว่าร้ายศาสนาอิสลาม”

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2558

      วัดพระธรรมกายปฏิเสธการ
      “โพสต์ภาพหรือข้อความ ดูหมิ่น ว่าร้ายศาสนาอิสลาม”

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการ
“โพสต์ภาพหรือข้อความ ดูหมิ่น ว่าร้ายศาสนาอิสลาม”

         จากกรณีเพจปลอมว่าร้ายศาสนาอิสลาม เช่น เฟซบุ๊คผู้ใช้ชื่อว่า "อัครปรมาจารย์ สมเด็จ ญาณมุนี ธัมชโย" , "หลวงพี่มนิตย์ สุมโน" , "Tidtui Thanavuddho (หลวงพี่ทิตย์ตุ๋ย พระผู้ปราบมาร)" รวมถึงเพจปลอมผู้ใช้ชื่อว่า "Sunset Pda Nerverdie (พุทธแท้ต้องธรรมกาย)" , "หลวงพี่สม พุฒิภัททะโร วัดพระธรรมกาย" , "พุทธแท้ ต้องธรรมกาย (เลือดบริสุทธิ์)" เป็นต้น เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อพระเทพญาณมหามุนี  (หลวงพ่อธัมมชโย) และวัดพระธรรมกาย

         วัดพระธรรมกายขอชี้แจ้งว่า ไม่ได้เป็นผู้ทำและไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับเพจปลอมดังกล่าว ทั้งนี้ วัดพระธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) รวมทั้ง พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ตามเพศภาวะและสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ 1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท) 2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต) 3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาติโมกเข จะ สังวะโร) 

         พร้อมกันนี้วัดพระธรรมกายได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีกับเฟซบุ๊คผู้ใช้ชื่อว่า "อัครปรมาจารย์ สมเด็จ ญาณมุนี ธัมชโย" , "หลวงพี่มนิตย์ สุมโน" และ "Tidtui Thanavuddho (หลวงพี่ทิตย์ตุ๋ย พระผู้ปราบมาร)" แล้ว

         จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนด้วย ขออนุโมทนาบุญ
 

 

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย
13 เมษายน 2558