ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2558

      ขอเชิญร่วมงานตักบาตรฉลองพระใหม่
      รุ่น พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ.2558
สถาปนาสามเณรล้านรูป ครั้งที่ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558
เวลา 06.00 น. ณ บ้านแก้วเรือนทอง คุณยายอาจารย์ ฯ

ติดต่อสอบถาม โทร. 09-2000-1620 , 08-3559-9565