ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือครบรอบ 4ปี ธุดงคสถานนครธรรม

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2558

      เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
      พิมพ์หนังสือครบรอบ 4ปี ธุดงคสถานนครธรรม

เจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์ 
เจ้าภาพกองทุนกิตติมสุข
เจ้าภาพกองกิตติมใส 
(ทุกกองบุญ จารึกชื่อในหนังสือ 1 ชื่อ 25 ตัวอักษร)

หมดเขตส่งรายชื่อวันที่ 30 มิถุนายนนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มาก่อน แล้วร่วมบุญได้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2558
สอบถามรายละเอียดโทร 082-3324596    IDLINE : 0823324596   FACEBOOK : Phet007

 

    ด้วยอานิสงส์บุญนี้ ที่ท่านจะได้มีส่วนในการเผยแพร่ภาพประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมี ให้ภาพแห่งความดีนี้ได้ยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้พบเห็น จนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างบารมี ต่อไปท่านจะเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่เข้มแข็ง  มีกำลังใจที่ส่งสูง มีภาพแห่งความดี ชัดที่ศูนย์กลางกาย เข้าถึงพระธรรมกาย ภายในได้โดยง่าย โดยเร็วพลันเทอญ