ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ กว่า 80 รูป 14 สัญชาติ 7 ทวีปทั่วโลก

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

 

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ
กว่า 80 รูป  14 สัญชาติ จาก 7 ทวีปทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 087-506-2222 , 086-886-5326