ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ “ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม 1

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2558

เรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ “ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย เล่ม 1"

(สรุปโอวาทประจำวัน ปี พ.ศ. 2557)
 


 

      ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ “ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย เล่ม 1" (สรุปโอวาทประจำวัน ปี พ.ศ. 2557) เป็นหนังสือรวมโอวาทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ท่านได้ให้โอวาทเอาไว้ในแต่ละวันในช่วงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งนอกจากจะได้อ่านโอวาทในแต่ละวันอันทรงคุณค่าจากคุณครูไม่ใหญ่แล้วยังเป็นการทบทวนบุญในช่วงปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย
 
     จัดพิมพ์เนื่องในวันออกพรรษา ปี พ.ศ. 2558 (ถวายพระภิกษุ สามเณรที่จำพรรษาวัดพระธรรมกาย)
 
 - หมดเขตส่งรายชื่อจารึก วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 - ส่งรายชื่อจารึกและร่วมบุญได้ที่ วันธรรมดา จุดรับบริจาค ณ ห้องขันติ สำนักงานใหญ่ ส่วนวันอาทิตย์ จุดรับริจาค สภาธรรมกายสากล

 - รับหนังสือ บูธ M 29 ธรรมบรรณาการ โทร. 081-712-2072
 
รายละเอียดเจ้าภาพ
  - กองทุน ได้รับหนังสือ 1 เล่ม
  - อุปถัมภ์ ได้รับหนังสือ 5 เล่ม
  - กิตติมศักดิ์ ได้รับหนังสือ 10 เล่ม