ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ มุกตะวัน เกาะสมุย เขาใหญ่ และสวนป่าหิมวันต์

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2558

ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ

มุกตะวัน  เกาะสมุย  เขาใหญ่  และสวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ)
 


เวิลด์พีซ เขาใหญ่ 
     11 - 13 กันยายน พ.ศ.2558
     18 - 20 กันยายน พ.ศ.2558
     16 - 18 ตุลาคม พ.ศ.2558
     22 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 (พิเศษ หยุดยาว)

โทร. 08-1448-7717 , 08-1735-1875 , 08-2790-7065
LINE ID : wpv072

 

เวิลด์พีซ มุกตะวัน
     18 - 21 กันยายน พ.ศ.2558
     16 - 19 ตุลาคม พ.ศ.2558
(เดินทางไปเอง ลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท)

โทร. 08-9871-5622 , 08-3133-6333
LINE ID : mooktwo

 

เวิลด์พีซ ภูเรือ
     11 - 13 กันยายน พ.ศ.2558
     16 - 18 ตุลาคม พ.ศ.2558

โทร. 09-1195-4827 , 08-6437-1121
LINE ID : p0409sun

 

เวิลด์พีซ เกาะสมุย
     18 - 20 กันยายน พ.ศ.2558
     22 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 (พิเศษ หยุดยาว)

โทร. 08-5323-8108
LINE ID : samui072