ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมใจใส ณ เวิลด์พีซ วัลเลย์ เขาใหญ่

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2558

เรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรม

ณ เวิลด์พีซ วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่น 72 
      วันที่ 23 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2558

รุ่น 73
      วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

** ฟรี 1 ท่าน สำหรับ กลุ่ม 4 ท่าน **
 

ปฏิบัติธรรมใจใส จองปฏิบัติธรรม โทร.08-6772-9993 , 08-1632-2981 , 08-8227-7707

วันอาทิตย์ ติดต่อ เสา L5
เวปไซต์ : www.Jaisaigroup.com
facebook : ปฏิบัติธรรมใจใส
LINE : ใจใส