ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

เพียง 3 อาทิตย์...ชีวิตเปลี่ยน

โครงการบวชพระทุกเดือน

ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 

โครงการบวชพระทุกเดือน

รุ่นที่ 58 วันที่ 11 ต.ค. 58 - 1 พ.ย. 58
รุ่นที่ 59 วันที่ 15 พ.ย. 58 - 6 ธ.ค. 58
รุ่นที่ 60 วันที่ 13 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
รุ่นที่ 61 วันที่ 17 ม.ค. 59 - 7 ก.พ. 59
รุ่นที่ 62 วันที่ 14 ก.พ. 59 - 6 มี.ค. 59
รุ่นที่ 63 วันที่ 13 มี.ค. 59 - 3 เม.ย. 59
รุ่นที่ 64 วันที่ 10 เม.ย. 59 - 1 พ.ค. 59
รุ่นที่ 65 วันที่ 15 พ.ค. 59 - 5 มิ.ย. 59
รุ่นที่ 66 วันที่ 12 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อาทิตย์ต้นเดือน เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทร. 088-006-2072 , 081-905-3774
Line : mconbelle , psorn1907
Facebook : โครงการบวชพระทุกเดือน 

 

21 วัน ค้นหาคำตอบของชีวิต