ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิล์ดพีซมุกตะวัน เกาะสมุย เขาใหญ่ และสวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ)

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิล์ดพีซ

มุกตะวัน เกาะสมุย เขาใหญ่ และสวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ)
 


เวิล์ดพีซ เขาใหญ่
16 - 18 ต.ค. 58 (พิเศษหยุดยาว)
6 - 8 พ.ย. 58 
13 - 15 พ.ย. 58
20 - 22 พ.ย. 58
27 - 29 พ.ย. 58
18 - 20 ธ.ค. 58
โทร. 08-1448-7717 , 08-1735-1875 , 08-2790-7064
Line : wpv072

เวิล์ดพีซ มุกตะวัน 
16 - 19 ต.ค. 58
20 - 23 พ.ย. 58
25 - 28 ธ.ค. 58
เดินทางไปเอง ลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
โทร. 08-9871-4622 , 08-3133-6333
Line : mooktwo

เวิล์ดพีซ ภูเรือ
16 - 18 ต.ค. 58
13 - 15 พ.ย. 58
18 - 20 ธ.ค. 58
โทร. 09-1195-4827 , 08-6477-1121
Line : p0409sun

เวิล์ดพีซ เกาะสมุย
22 - 25 ต.ค. 58 (พิเศษหยุดยาว)
20 - 23 พ.ย. 58 (ครบ 1 ปี)
25 - 27 ธ.ค. 58
โทร. 08-5323-8108
Line : samui072