ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด วันจันทร์ที่ 12 ต.ค.2558

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 12

พิธีสวดมนต์ บท พุทธชัยมงคลคาถา และ  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

นั่งสมาธิ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

ณ มหารัตนวิหารคด มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 (วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10)
 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 12  พิธีสวดมนต์ บท พุทธชัยมงคลคาถา และ  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  นั่งสมาธิ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์  ณ มหารัตนวิหารคด มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 (วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10)


กำหนดการ

18.10 น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมบริเวณพื้นที่ประกอบพิธี มหารัตนวิหารคด ทิศใต้

18.15 น. ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - พิธีกร นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน กราบประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์
               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย "โย โส ภะคะวา..."
               - ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญ สวดมนต์ บท "พุทธชัยมงคลคาถา" และ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
               - ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (เปิดเทปนำนั่งสมาธิ 5 นาที)
               - ประธานสงฆ์ กล่าว "สัพเพ พุทธา ... ภวันตุ เต"
               - ประธานสงฆ์ นำกล่าว คำอฐิษฐานจิตบูชามหาธรรมกายเจดีย์

18.45 น. ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

18.55 น. ผู้แทนคณะสงฆ์ นำคณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด (สวดอิติปิโส)

               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย 
               - เสร็จพิธี

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1000