ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิล์ดพีซเขาใหญ่ เกาะสมุย ภูเรือ

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

ข่าวดี ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรมเวิล์ดพีซเพื่อตามตรึกระลึกนึกถึงบุญหล่อหลวงปู่องค์ที่ 8
 

ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิล์ดพีซเขาใหญ่ เกาะสมุย ภูเรือ


      โครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิล์ดพีซ  ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส ๆ เพื่อตามระลึกนึกถึงบุญที่พวกเราได้ร่วมหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 8 ที่จะไปประดิษฐาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งสุดท้าย

      โครงการ ฯ ขออนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพที่ได้ทำบุญหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 8 สำหรับการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ทั้ง 3 แห่ง คือ เวิล์ดพีซวัลเลย์เขาใหญ่ เวิล์ดพีซเกาะสมุย และเวิล์ดพีซสวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ)

เวิล์ดพีซวัลเลย์เขาใหญ่ 
โทร.08-1735-1875
Line ID : wpv072
Facebook : worldpeace072

เวิล์ดพีซเกาะสมุย
โทร. 08-5323-8108
Line ID : samui072

เวิล์ดพีซสวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ)
โทร. 09-1195-4827
Line ID : p0409sun