ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ทอดกฐินสถาปนาอาคารเรียนสถาบันธรรมชัย ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย อ.บางบาล

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2558

ทอดกฐินสถาปนาอาคารเรียนสถาบันธรรมชัย

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 

ทอดกฐินสถาปนาอาคารเรียนสถาบันธรรมชัย ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย อ.บางบาล

กำหนดการงานบุญ
พิธีภาคเช้า 
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
10.30 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตหารเป็นสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย
12.20 น. พิธีอัฐเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
13.30 น. พิธีทอดกฐิน
15.00 น. เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
บูธบัณฑิตถาวร เสา O26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทร. 088-227-7721 , 085-054-6030

ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 085-900-5246 , 089-663-3776

ทอดกฐินสถาปนาอาคารเรียนสถาบันธรรมชัย ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย อ.บางบาล

ทอดกฐินสถาปนาอาคารเรียนสถาบันธรรมชัย ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย อ.บางบาล

ทอดกฐินสถาปนาอาคารเรียนสถาบันธรรมชัย ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย อ.บางบาล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล