ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,199 รูป ณ ข่วงเมืองน่าน วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2558

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2558

ตักบาตรพระ 1,199 รูป ณ ข่วงเมืองน่าน
 
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 06.00 น.
ณ ข่วงเมืองน่าน ถนนข้างวัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 

ตักบาตรพระ 1,199 รูป ณ ข่วงเมืองน่าน   วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 06.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน ถนนข้างวัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน


     รวมพลังชาวพุทธ ตักบาตรพระ 1,199 รูป เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติในจังหวัดน่าน
 

  ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     - อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     - งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

  อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ


ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตร สำนักงานสมคมรวมใจชาวน่าน (หน้าวัดพระเนตร อ.เมืองน่าน จ.น่าน) ขออนุโมทนากับผู้ให้การสนันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.083-540-4602,089-557-1191,091-634-6102, 083-540-4751, 095-684-8795