ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันสามเณรวัดพระธรรมกาย ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2558

วันสามเณรวัดพระธรรมกาย ประจำปี 2559
 วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559

วันสามเณรวัดพระธรรมกาย ประจำปี 2559  วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559

หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ที่จะได้ร่วมบุญใหญ่กับสามเณร


     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป
 
     สามเณรแต่ละรูปได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง สามเณรพี่เลี้ยงทั้งด้านการศึกษาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวท เทศนา พร้อมศึกษาวิชชาธรรมกาย ความเป็นอยู่ ความดีสากล 5ห้องขีวิต  เรียกได้ว่าเป็นผู้ฝึกตนโดยแท้

     ขอเชิญชวนมหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกๆท่านทั่วโลก ร่วมถวายของขวัญแด่สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย กว่า 300 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมี เนื่องใน " วันสามเณร " วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 และขอเชิญชวนร่วมงาน ดูการแสดง การประกวดต่างๆ ฯลฯ ของสามเณรวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 08:00 - 11:00 น.


โดยสามารถร่วมบุญถวายของขวัญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ณ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม (ค่ายจองแชมป์)
หรือ ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา N25  สภาธรรมกายสากล

ติดต่อสอบถามได้ที่  083-540-9559 
                              087-773-3449