ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา
มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง
2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559

 


ขอเชิญร่วมสวดมนต์ (บทพาหุงฯ บทธัมมจักฯ) นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตักบาตร พัฒนาวัดในชุมชน
พิธีปุพพเปตพลี (อุทิศส่วนกุศลให้บุพการีและบรรพบุรุษ)
จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

 

กำหนดการเดินธุดงค์ ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2559
      โดยมีกิจกรรม ตักบาตร พัฒนาวัดในชุมชน สวดมนต์ (บทพาหุงฯ, บทธัมมจักกัปวตนสูตร) นั่งสมาธิ ฟังธรรม พิธีปุพพเปตพลี (อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและบุพพการี) จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในพื้นที่อนุสรณ์สถาน 6 แห่ง ได้แก่ 

- อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี : สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ
- อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ คลองบางนางแท่น จ.นครปฐม : สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต 
- วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี : สถานที่เกิดในเพศสมณะ 
- วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม
- วัดบางปลา  อ.บางเลน จ.นครปฐม : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
- วัดพระธรรมกาย  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี : สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
 

สอบถามรายละเอียด วัน-เวลา ร่วมกิจกรรม ได้ที่ โทร.02-831-1000, 02-831-1234

 

ตารางกิจกรรมธรรมยาตรา 2559

 

 

กำหนดการพิธีถวายสังฆทานช่วงเช้า ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2559

ภาคเช้า  
5.30 น. - คณะเจ้าภาพถึงพื้นที่/ ลงทะเบียน
6.00 น. - คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมเจริญพุทธมนต์ (บทธัมจักรกัปปวัตตนสูตร)
6.30 น. - พิธีถวายสังฆทานกองทุนธรรมยาตรา
  - อาราธนาศีล
  - ผู้แทนนำกล่าวถวายแต่ละกองทุน
6.45 น. - คณะเจ้าภาพถวายไทยธรรม
6.50 น. - ประธานกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร
7.00 น. - สาธุชนร่วมถวายไทยธรรม
7.15 น. - เสร็จพิธี
  - ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ (เก็บไทยธรรม และม้วนเสื่อ)

 

พระของขวัญผู้ไปร่วมต้อนรับคณะธรรมยาตรา

       ผู้ไปร่วมต้อนรับพระธุดงค์จะได้รับพระของขวัญ เป็นเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อรับไปแล้วให้หมั่นระลึกถึงท่านและตั้งใจทำความดี เช่น ทำทาน รักษาศีล และทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆ อานุภาพของพระรัตนตรัยจะคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559

คำอธิษฐานจิตโปรยกลีบดาวรวย
ต้อนรับ พระพุทธบุตรธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง

ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาต้อนรับพระพุทธบุตร ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา  
ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้นำกลีบดาวรวยมาโปรยปูลาด ประดุจเป็นเส้นทางสายทองคำ 
ให้พระพุทธบุตรได้เดิน และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณหลวงปู่ 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

      ขอบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า รวยพร้อมทุกสิ่ง รวยทรัพย์ รวยความดี
รวยบุญบารมี รวยปัญญา มีผังรวยตลอดกาล ทุกภพทุกชาติ

      ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนานๆ ให้รุ่งเรืองด้วยลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ บริวารสมบัติ นิพพานสมบัติ

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตทางโลก
เป็นนักปราชญ์ทางธรรม เป็นผู้นำแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง
เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีพลังใจที่จะสร้างความดี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีชีวิตที่สดชื่น สูงส่ง
มั่งคั่ง สว่างไสว ดุจดั่งเส้นทางสายทองคำ ที่โปรยด้วยกลีบดาวรวย สีทองผ่องอำไพ จะเดินทางไปที่ใด
ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ในทุกหนแห่ง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ

ขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ