ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2559

กำหนดการวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

 

กำหนดการวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

ภาคเช้า
06.40 น.  พิธีตักบาตร ณ ลานธรรมทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์
08.30 น.  เสร็จพิธี

ภาคสาย
09.30 น.  นั่งสมาธิ
11.00 น.  พิธีกล่าวคำถวายดวงประทีป
               - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น.  เสร็จพิธี

ภาคบ่าย
12.00 น.  รายการสู้ต่อไป
13.00 น.  พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34
13.50 น.  พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ สอบ World-PEC ต่างประเทศ ครั้งที่ 10
15.00 น.  นั่งสมาธิ
15.40 น.  พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม และประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.00-16.05 น.  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ ณ ห้องแก้ว (แบบสั้น)

ภาคค่ำ
18.00 น.  พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
20.00 น.  เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ เวลา 11.00-12.30 น.
2.งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ