ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ. 2559

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2559

โครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ. 2559
สร้างต้นแบบคนดี ที่โลกต้องการ

 

โครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ. 2559 สร้างต้นแบบคนดี ที่โลกต้องการ

วัตถุประสงค์โครงการ
      เพื่อสร้างพระพี่เลี้ยง ผู้ที่สามารถเป็นต้นแบบและดูแลการอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2559 โดยทางโครงการจะส่งผู้เข้าอบรมกลับต้นสังกัดเดิม เมื่อจบการอบรม เพื่อกลับไปทำหน้าที่ พระพี่เลี้ยงในศูนย์ต้นสังกัดต่อไป

คุณสมบัติ
      - จบวุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป    อายุระหว่าง 20-50 ปี
      - เคยผ่านการอบรมธรรมทายาท ของวัดพระธรรมกายหรือศูนย์สาขา หรือเป็นผู้นำบุญ ที่ได้รับการรับรองจากบุคลากรภายในวัด

ระยะเวลาอบรม
      ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 165 วัน

สอบสัมภาษณ์ สอบขานนาค และตรวจร่างกาย
      วันอาทิตย์ที่ 15 ,22 พฤษภาคม ณ ลานจอด7 (เสา B32) 
      สภาธรรมกายสากลชั้น 1 วัดพระธรรมกาย       เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

 

โครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ. 2559 สร้างต้นแบบคนดี ที่โลกต้องการ

สถานที่อบรม
      วิหารคด คอร์ 27 วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ
      - รายงานตัว วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ มหารัตนวิหารคด 27

      - ตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

      - บรรพชา วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

      - อุปสมบท วันอาทิตย์ที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

      - ตักบาตรฉลองพระใหม่ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

      - ส่งตัวทำหน้าที่  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหารัตนวิหารคด 27

พระอาจารย์หัวหน้าโครงการ
      พระอาจารย์ต่อชัย ชยธโร

สอบถามรายละเอียดได้ที่
      โทร. 08-1416-3823, 09-2006-1620